Vagyonértékelés

Az INTENTIO Reorganizációs Kft. egyedi megbízás alapján saját szakemberei révén, illetve külsős szakértő partnerei bevonásával elvégzi a gazdaság bármely területén működő szervezet vagyonának számszerű értékelését, valós anyagi helyzetének komplex bemutatását. A vagyonértékelés naprakész és teljeskörű, azaz a vagyonelemek értékelése mellett azok átértékelésére is kiterjedhet.